Návšteva pevnosti - august 2014

Komárňanská pevnosť, stojaca v sútoku Dunaja a Váhu, je jedným z najväčších turistických lákadiel mesta Komárno. Stojí tam pyšne učupená medzi mohutnými vodami oboch riek. Kým donedávna odolávala náporu diel a hrdo sa bránila, dnes jej hradby s otvorenou náručou otvára davom návštevníkov. Malých, či veľkých lákajú tajomné katakomby siahajúce hlboko do podzemia. Naša pevnosť je stále taká záhadná. Veď napokon doteraz skúmame tajné zákutia jednotlivých traktov Starej pevnosti, mnohé nám je doteraz neznáme. Ponorte sa preto s nami do tajomných chodieb a spoznajte čaro tejto významnej vojenskej pamiatky!

Dejiny pevnosti siahajú ďaleko do začiatku 16. storočia. Vtedy, po bitke pri Moháči, začali mohutné Osmanské vojská zaberať centrálne Uhorsko. Krajina sa zmenila na nepoznanie. Hranica medzi osmanskou a habsburgskou dŕžavou sa posunula až takmer k rieke Dunaj. Na nej stál starý hrad v sútoku Dunaja a Váhu. Práve na mieste tohto stredovekého hradu, ktorý silne poškodilo obliehanie cisára Ferdinanda v roku 1527, začala v roku 1546 výstavba novej, modernej bastiónovej pevnosti. Jednej z prvých v strednej Európe. Postupne v priebehu 16. storočia bola dokončená, aby tam stála ako kamenný solitér v ústrety dobyvačným chúťkami Osmanov. Neskôr ju v rokoch 1663-1673 rozšírili o korunnú hradbu, tzv. Novú pevnosť. Dnešnú podobu nabrala po posledných prestavbách v priebehu 19. storočia. A samozrejme aj vďaka nie veľmi šetrnému narábaniu v 20. storočí. Stále je to však veľké lákadlo pre všetkých poznaniach chtivých návštevníkoch túžiacich po dobrodružstve.

Jadrom Pevnostného systému je tzv. Stará pevnosť, vystavaná v duchu novotalianskej bastiónovej opevňovacej školy v rokoch 1546 – 1557, neskôr v dôsledku katastrofálnej povodne prestavaná v rokoch 1572-1592. Neskôr, v rokoch 1663-1673 bola rozšírená o tzv. Novú pevnosť. Oba objekty tvorili ucelený obranný komplex. Pevnosť sa stala súčasťou dunajsko-ipeľskej obrannej línie brániacej prenikaniu Osmanov na Považie. Túto úlohu úspešne plnila až do konca 17. storočia, kedy boli Osmani z Uhorska vyhnaní a pevnosť tak stratila svoje opodstatnenie. Napriek všeobecnému trendu búrania starých pevnostných stavieb komárňanská pevnosť zbúraná nebola. Neskôr, po roku 1740 už jej zbúranie v dôsledku zmeny vojensko-politických pomerov v Európe neprichádzalo do úvahy.

Zdanlivú bodku za vývojom Pevnostného systému Komárna dali predovšetkým ničivé zemetrasenia z rokov 1763 a 1783, ktoré poškodili aj objekt pevnosti a zástavbu nachádzajúcu sa na nádvorí. Oprava sa javila nerentabilnou a preto boli pozemky pod oboma objektmi darované mestu a vnútorná zástavba bola rozpredaná na dražbe. Až udalosti francúzskej revolúcie z konca 18. storočia upriamili pozornosť vojenských stratégov na sútok Dunaja a Váhu. V priebehu prvej polovice 19. storočia došlo postupne k modernizačným prácami na dvojpevnosti. Najskôr sa dobudovalo južné a severné krídlo Novej pevnosti, ktoré bolo v pôvodnej, zemnej podobe. V roku 1810 bola vybudovaná kasárenská budova paralelne opisujúca krídla Novej pevnosti, neskôr, v južnej časti nádvoria bola vybudovaná Veliteľská budova. Postupne došlo aj k modernizácii vonkajších obranných prvkov, predovšetkým k prebudovaniu ravelínov, predsunutých kontragárd a kontreskarpy s krytými chodbami a zhromaždiskami. Účelom tejto prestavby bolo podstatné zvýšenie obranyschopnosti centrálnej pevnosti. Objekty mali slúžiť predovšetkým na ubytovanie posádky, či na uskladnenie munície.

V rokoch 1827-1839 došlo k modernizácii Starej pevnosti. Postupne boli odstránené objekty nachádzajúce sa na nádvorí. Terén bol splanírovaný a zarovnaný, po vnútornom obvode múrov boli vybudované nové kazematné priestory na ubytovanie posádky, ustajnenie koní, či uskladnenie munície. Touto modernizáciou sa nám však navždy stratili architektonicky najcennejšie objekty.

Dnes je centrálna pevnosť sprístupnená verejnosti. Nachádza sa tu muzeálna expozícia venovaná histórii Pevnostného systému Komárna, ktorá je súčasťou prehliadkovej trasy, ktorou sprevádzajú poznania chtivých návštevníkov miestni sprievodcovia. Postupne prichádza Pevnosť do povedomia návštevníkov a dnes patrí medzi najväčšie atrakcie mesta na Dunaji.

Kde nás nájdete?
Stará a Nová pevnosť v Komárne,
Hradná ulica, Komárno

GPS navigácia
47.754499, 18.134069

Otváracie hodiny
Vstup do Pevnosti je možný len v sprievode.

V mesiacoch január až jún a október až december:
Utorok, streda, štvrtok a piatok: o 9.00, 11.00, 14.00 a 16.00 hod.
(pondelok a cez víkendy sa prehliadky nevykonávajú)

V mesiacoch júl, august a september:
Utorok, streda, štvrtok a piatok: o 9.00, 11.00, 14.00 a 16.00 hod.
Sobota a nedeľa: o 11.00, 14.00 a 16.00 hod.

V mesiaci október sa konajú prehliadky ústrednej pevnosti so sprievodcom  aj cez víkendy od 11:00 a od 14:00.

Väčšie turistické skupiny (nad 20 osôb), ako aj výnimočné návštevy skupín mimo udaných časov, žiadame konzultovať 5 dní vopred na telefónnych číslach:
+421 35 2851 250, +421 948 830 202, +421 910 366 659

Vstupné
2,- EUR (dospelí),
1,- EUR (dôchodcovia, študenti, deti),
4,- EUR (rodina – 2 dospelí, 2-3 deti).
Lístky do Pevnosti je možné zakúpiť v budove Mestskej polície.

Kontakty
Tel.: +421 35 2851 250,
Mobil: +421 910 366 659, +421 948 830 202,